Bedömning av läkemedelspreparat

Forskare i labbet.

© GettyImages/sanjeri

Antalet tillstånds- och ändringsansökningar samt anmälningar i anslutning till försäljningstillstånd som inkommit och behandlats av Fimea var i stort sett lika många som under de senaste åren. Andelen utvärderingsuppgifter som Fimea ansvarar för (rapporterings- och parallellrapporteringsuppgifter inom det centraliserade förfarandet samt referensmedlemsstatsuppgifter) var dock större än året innan, och antalet försäljningstillstånd som är i kraft i Finland fortsatte att öka i fråga om både veterinärmedicinska läkemedel och humanläkemedel. Av de nya försäljningstillstånden har andelen preparat som fått tillstånd genom det centraliserade förfarandet länge ökat långsamt – för närvarande har drygt en tredjedel av Finlands försäljningstillstånd fått sitt tillstånd genom det centraliserade förfarandet.