• Talous

  Fimean rahoituksen rakenne

 • Toimijoiden valvonta

  Tilastoja tarkastuksista ja toimiluvista, saatavuushäiriöistä, lääkinnällisistä laitteista ja laboratorion suoritteista

 • Lääkevalmisteiden arviointi

  Tilastoja myyntilupasuoritteista, eläinlääkehakemusten määristä sekä voimassaolevista myyntiluvista

 • Turvallisuus

  Tilastoja haittavaikutusilmoituksista ja kliinisistä lääketutkimuksista