Antal försäljningstillståndsprestationer 2020

Antal försäljningstillståndsprestationer Utfall 2020
Inkomna försäljningstillståndsprestationer 32 692
  • varav referensmedlemsstatsuppgifter
2 139
  • rapporteringsuppdrag inom det centraliserade förfarandet
785
  • parallellrapporteringsuppdrag
1 323
  • nya ansökningar om försäljningstillstånd referensmedlemsstater
44
  • nya ansökningar om rapporteringsförsäljningstillstånd inom det centraliserade förfarandet
6
  • nya ansökningar om försäljningstillstånd parallellrapportering
9