Lääkehaku palvelee kaikkia

Fimean lääkehaku. www.fimea.fi.

Fimean uusi lääkehaku julkaistiin Fimean verkkosivuilla tammikuussa 2020. Uusi lääkehaku yhdistää ennen erilliset hakupalvelut samaan käyttöliittymään. Tämän ansiosta esimerkiksi lääkkeiden sopivuus iäkkäille (Lääke75+-tietokanta) selviää osana kaikkia hakutuloksia. Uutena toiminnallisuutena myös saatavuushäiriötiedot löytyvät lääkkeitä hakiessa. Tämän lisäksi saatavuushäiriöille on luotu oma hakukone, joka helpottaa saatavuustilanteen tarkistamista.

Lääkehaku palvelee sekä kansalaisia että lääkealan ammattilaisia. Hakupalveluiden käyttö on ilmaista ja avointa kaikille. Uudet palvelut tukevat entistä paremmin myös mobiilikäyttöä.

Kansalaiset saavat hausta helposti esimerkiksi lääkkeen pakkausselosteen, jos pakkauksen mukana tullut paperi on päässyt katoamaan. Ammattilaisille on tarjolla teknisempää tietoa esimerkiksi lääkkeiden luokittelusta ja myyntilupastatuksista.

Saatavuushäiriöhaku
Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Tieto lääkkeiden saatavuudesta on nyt onneksi osa Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Lääkkeiden saatavuushäiriöiden lisääntyminen on valitettava, globaali megatrendi, joka johtuu muun muassa lääkevalmistuksen keskittämisestä ja tuotantoketjujen hajauttamisesta. Fimean tavoitteena on, että ajantasainen tieto lääkevalmisteiden saatavuudesta olisi helposti lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä.

Haut ovat Fimea.fi-sivuston suosituinta sisältöä
Fimean verkkosivujen käyttäjätilastoissa korostuu hakupalveluiden tärkeys. Sivuston verkkoliikenteestä reilu kolmannes kohdistuu hakupalveluihin. Vuoden aikana lääkehaussa ja saatavuushäiriöhaussa on tehty yhteensä yli puoli miljoonaa hakuistuntoa. Fimea ei seuraa yksittäisten hakujen aiheita.

Lääkehakujen jatkokehitystä tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi käyttöliittymän kehittämiseksi. Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia, kuinka haut voivat palvella ammattilaisia ja lääkkeiden käyttäjiä entistä paremmin.

Miten lääkehakua käytetään?
Voit hakea tiettyä lääkettä tai lääkeainetta esimerkiksi valmisteen nimellä, vaikuttavalla aineella tai myyntiluvan haltijalla. Voit myös määrittää tarkempia hakuehtoja, kuten lääkkeen sopivuuden iäkkäille.

Esimerkki lääkehakulomakkeesta.

Lääkehaun tuloksista näet mm. lääkkeen vahvuuden ja saatavuuden.

Esimerkki lääkehaun tuloksista.

Kokeile lääkehakua Fimean verkkosivuilla!