Fimean talous 2022

Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Vuonna 2022 Fimean bruttomenot olivat 35 miljoonaa euroa ja bruttotulot 28,4 miljoonaa euroa. Menojen ja tulojen välinen erotus katetaan valtion budjettirahalla.

Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostivat vuonna 2022 noin 86 prosenttia viraston kokonaisrahoituksesta ilman edellisvuodesta siirtynyttä käyttämätöntä määrärahaa. Jäljellä oleva 13 prosenttia on valtion budjetista rahoitettavaa toimintaa, jota ovat lääkevalvonnan yleinen viranomaisohjaus, farmakopea- ja lääkehoitojen arviointi -prosessin toiminta sekä 1 % EU:sta ja ministeriöstä saatua projektirahoitusta. Fimealle myönnettiin vuoden 2022 talousarviossa ja lisätalousarviossa yhteensä 4 784 000 euroa.