Lääkevaihto laajeni

Kaksi tyttöä viiksitikkujen kanssa.

© GettyImages/wundervisuals
Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto laajeni 1.4.2023. Muutoksen mahdollistava lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023. Tavoitteena oli tehostaa valmisteiden välistä hintakilpailua ja parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaen samalla lääke- ja lääkitysturvallisuus sekä neuvonta. 

Lääkkeiden apteekkivaihto on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2003 lähtien. Apteekkien tekemä lääkevaihto tarkoittaa sitä, että määrätty lääke vaihdetaan apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen. 

Asianmukainen laiteneuvonta takaa vaihdon turvallisuuden 

Inhalaatiovalmisteiden lääkevaihto apteekissa oli osin mahdollista jo ennen lakimuutosta. Jo aiemmin Fimean julkaisemassa vaihtokelpoisten valmisteiden luettelossa oli ollut mukana astman ja COPD:n hoitoon tarkoitettuja inhalaatiovalmisteita. Aiemmin vaihtokelpoisilta valmisteilta oli edellytetty antolaitteen eli inhalaattorin rakenteen ja käytön lähes täydellistä identtisyyttä. 
Muutoksen jälkeen vaihtokelpoisiksi voidaan määritellä sellaiset lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia ja jotka ovat hoidollisesti samanarvoisia.

Lääkevalmisteiden inhalaatiolaitteiden väliset eroavaisuudet eivät siis enää automaattisesti sulje vaihtokelpoisuutta pois, jos antolaitteet ovat siinä määrin samankaltaisia, että apteekin antamalla asianmukaisella laiteneuvonnalla vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti.

Apteekeille säädettiin lääkelaissa velvoite antaa laiteopastusta lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi lääkevaihdon yhteydessä. Fimea julkaisi apteekeille helmikuussa ohjauskirjeen, jossa se ohjasi apteekkeja inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdosta ja siihen liittyvästä lääke- ja laiteneuvonnasta.

Lääkevaihdon laajeneminen biologisiin lääkkeisiin hyväksyttiin 

Maaliskuussa 2023 pohjustettiin lääkevaihdon laajenemista edelleen, kun tasavallan presidentti vahvisti biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistavan lääkelain muutoksen. Muutoksella otetaan käyttöön biologisten lääkkeiden apteekkivaihto vaiheittain vuosina 2024–2026. Tavoitteena on alentaa lääkkeiden käyttäjien maksamia hintoja sekä valtion lääkekorvausmenoja. 

Lakimuutosten myötä apteekit voivat vaihtaa biologisia lääkkeitä, jotka Fimea on arvioinut keskenään vaihtokelpoisiksi. Lääkevaihto käynnistyy apteekeissa huhtikuusta 2024 alkaen. Se aloitetaan enoksapariinivalmisteista, ja viimeisenä lääkevaihdon piiriin tulevat pitkävaikutteiset insuliinit tammikuussa 2026. Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuuluu lääkevaihdon piiriin. Alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa.

Lue lisää:

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto (fimea.fi)