Fimean laboratoriolle uudet tilat

© Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Fimean laboratorio muutti uusiin tiloihin 2023. Tilasuunnittelussa on huomioitu olemassa olevat työprosessit sekä uudistuvien valvontatarpeiden laboratoriotestaukselle asettamat vaatimukset. Uudet erityistilat mahdollistavat entistä paremmin mm. biologisten ja kehittyvien lääkeaineiden (esimerkiksi geeniterapiavalmisteiden) testauksen sekä laadunvarmistuksessa käytettävien tartuntavaarallisten mikrobien turvallisen käsittelyn.   

© Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Laboratorio toteuttaa muun laadunvalvonnan lisäksi valvontakampanjoita, jossa testataan tiettyä vaikuttavaa lääkeainetta sisältävien rinnakkaisvalmisteiden keskeisiä laatuominaisuuksia samanaikaisesti. Kampanjoihin valitaan Suomessa laajasti käytössä olevia lääkevalmisteita, ja niiden avulla saadaan hyvä tilannekuva kyseisen valmisteryhmän laadusta Suomessa. Vuoden 2023 valvontakampanjassa testattiin kaikki Suomen markkinoilla olevat eri vahvuiset olantsapiinia sisältävät tabletit ja kalvopäällysteiset tabletit. Lääkkeiden asianmukainen laatu on turvallisuuden ja tehon edellytys. Testattujen valmisteiden laadussa ei ollut huomautettavaa.

Kuvat: © Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Biologisten lääkkeiden laatua valvotaan vastaavissa Euroopan laajuisissa kampanjoissa, joissa yhtäaikaisesti testataan tiettyä biologista lääkeainetta sisältävät alkuperäisvalmisteet ja biosimilaarit. Fimean laboratorio on osallistunut aktiivisesti sekä biosimilaarien valvontamenetelmien kehittämiseen, että valmisteiden testaukseen. 

© Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea