Lääke75+ edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta – tavoitteena kansainvälinen tunnettuus

Terveydenhuollon ammattilainen ja vanhempi herra.
© GettyImages/Cecilie Arcurs

Maailmalaajuisesta pandemiasta huolimatta Fimean Lääke 75+ -tietokannan parissa tehty työ ylitti työryhmän odotukset. Vuoden 2021 yhtenä tavoitteena oli edistää Lääke75+ -tietokannan käyttöä terveydenhuollossa iäkkäiden lääkehoitoa koskevien päätösten tukena Suomessa. Lisäksi haluttiin edistää tietokannan pohjalta tehtävää tieteellistä tutkimusta yhteistyössä eri tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa.

– Tutkimukseen liittyvä tavoite on toteutunut hyvin. Tietokannan tiedot on huomioitu useissa eri tutkimuksissa, joissa tutkitaan lääkitysturvallisuutta ja lääkehoidon laatua, iloitsee Lääke75+ -palvelun kehitystyötä koordinoiva tutkija Johanna Jyrkkä Fimeasta.

Lääke75+ on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa

Lääke75+ on herättänyt myös kansainvälistä mielenkiintoa. Toisin kuin useimmat kansainväliset suositukset Lääke75+ ei vain listaa paperille iäkkäillä vältettäväksi suositeltuja lääkkeitä, vaan toimii verkkoympäristössä ja on siten helposti kaikkien saatavilla.  

– Lääkeainekohtainen suositusteksti antaa tietoa lääkkeen annostelusta, lääkkeen käyttöön liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista käyttörajoituksista, joita ikääntyminen tuo, kertoo Jyrkkä.

– Suositustekstit huomioivat myös lääkeaineen mahdolliset yhteisvaikutukset tietyn lääkeaineen kanssa tai varoittavat, jos lääkeaineella on paljon merkittäviä yhteisvaikutuksia eri lääkeaineiden kanssa.

Lääke75+ on jo nyt liitetty Latvian perusrekisteriin. Viestinnällä on ollut tärkeä rooli tietokannan tunnettuuden lisäämisessä. Lääketietokannasta on kaivattu lisää tietoa esimerkiksi englanniksi ja vuoden 2021 aikana saatiin julkaistua ja työstettyä arviointiprosessiin sekä kansallisia että kansainvälisiä artikkeleita.

Lääke75+ osaksi reseptinkirjoitusohjelmia?

Tietokanta otti myös ison teknisen harppauksen: Lääke75+ liitettiin osaksi Fimean lääkevalmiste- ja myyntiluparekisteri Sagaa.

 – Osana Sagaa saamme jatkossa helpommin tietoa uusista lääkeaineista ja siitä, jos lääkeaineiden teksteihin tulee muutoksia. Myös tietokannan päivittäminen on helpompaa, kertoo Jyrkkä.

Jatkossa tietokannan tietojen rakenteellisuutta aiotaan parantaa, jotta tietokanta olisi paremmin integroitavissa muihin terveydenhuollon järjestelmiin. Näin esimerkiksi lääkärit voisivat hyödyntää tietoja entistä helpommin.

– Meidän unelmanamme on saada Lääke75+ mukaan reseptinkirjoitusohjelmiin. Tällöin lääkäri näkisi Lääke75+ -palvelun tiedot heti reseptiä kirjoittaessaan.

– Jos yksikin iäkkään lääkkeistä johtuva haitta, kuten kaatuminen, voidaan estää tietokannan tiedon avulla, kaikki työ on ollut vaivan arvoista, summaa Jyrkkä.

Lääke75. Iäkkäiden lääkityksen tietokanta.

Fimean ylläpitämän kansallisen Lääke75+ -tietokannan tarkoitus on tukea iäkkäiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tällä hetkellä tietokanta sisältää luokituksen ja suosituksen (Fimean verkkosivut) lähes 500 lääkeaineelle tai niiden yhdistelmälle.

Arvioinnissa hyödynnetään kansainvälisiä suosituksia, lääkehaittariski- ja yhteisvaikutustietokantoja sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Tietokanta on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Tietokanta on myös lääkkeiden käyttäjien ja heidän läheistensä saatavilla maksutta Fimean Lääkehaun kautta suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.