Lääkehoitojen arviointitoiminta painottui sairaalassa käytettäviin lääkkeisiin

Hoitaja juttelee potilaan kanssa sairaalassa.
© GettyImages/Morsa Images

Vuonna 2021 lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminta painottui ensi sijassa sairaalassa käytettävien lääkkeiden arviointiin vakiintuneen prosessin mukaisesti. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) laatii suosituksen arvioidun lääkehoidon kuulumisesta julkisin varoin rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Kertomusvuoden aikana lääkehoitojen arvioinnit kytkeytyivät myös kansallisiin hintaneuvotteluihin, jotka tapahtuvat pääosin arvioinnin ja suositusmenettelyn jälkeen. Yliopistosairaaloiden hankintarenkaat ovat aloittaneet yhteiset sopimusneuvottelut uusien, kalliiden sairaalalääkkeiden hankinnoista. Tähän liittyen Fimea tarjoaa neuvotteluosapuolten käyttöön neutraalin arvion sopimusehdotuksen vaikutuksista toimimalla asiantuntijana ja tuomalla neuvotteluihin tietoa edeltävän hoidollisen ja taloudellisen arvioinnin sekä neuvottelun aikana laadittavien laskelmien pohjalta. Koska Fimea on kyseisen lääkehoidon arvioinnin yhteydessä perehtynyt sekä sen ominaispiirteisiin että lääkeyrityksen käyttämään laskennalliseen malliin, tämä uusi palvelu tuo lisäarvoa neuvotteluprosessiin. Kertomusvuoden aikana Fimealle kertyi ensimmäisiä kokemuksia hintaneuvottelujen tukemisesta tässä menettelyssä.

Kertomusvuonna käynnistyi STM:n lääkealan tiekartan toimeenpanoon liittyviä työryhmiä, joista arviointitoiminnan kehittämisestä vastaa lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaos. Tämän työn yhtenä tavoitteena on lääkehoitojen arviointitoiminnan kehittäminen, mukaan lukien avo- ja sairaalalääkkeiden arviointitoiminnan yhtenäistäminen. Fimea osallistuu aktiivisesti jaoksen toimintaan, jonka on suunniteltu jatkuvan kevääseen 2023 saakka.

Pohjoismaista FINOSE-arviointiyhteistyötä jatkettiin käynnistämällä uusi yhteisarviointi sekä jatkamalla toiminnan strategista kehittämistä eurooppalainen terveysteknologioiden arviointitoiminnan kehitys huomioon ottaen. Kolmas EUnetHTA-yhteistoimintahanke päättyi. Jatkossa eurooppalainen arviointiyhteistyö perustuu EU:n asetukseen terveysteknologian arvioinnista. Asetus hyväksyttiin kertomusvuoden lopussa ja se astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Fimea oli aktiivisesti mukana asetuksen valmistelussa ja osallistuu myös sen toimeenpanon valmistelun tukemiseen arviointiyksiköiden päälliköiden muodostamassa verkostossa (HAG, Heads of Agencies Group).