Lääkealan toimijoiden valvonta 2021

Apteekkari apteekissa.

© GettyImages/PeopleImages

Myönnettyjen toimilupien ja tehtyjen hallinnollisten päätösten kokonaismäärä vastasi vuonna 2021 lähes edellisvuosien määriä. Apteekkilupia myönnettiin vuonna 2021 ennätykselliset 105 lupaa ja elinsiirtolupien määrä kasvoi edellisenä vuonna myönnetystä 38 luvasta 56 lupaan. Apteekkien verkkopalvelutoimintaa koskevien ennakkoilmoitusten määrä sen sijaan väheni selvästi edellisvuodesta.

COVID-19-pandemian jatkuminen aiheutti runsaasti haasteita tarkastustoiminnalle myös vuonna 2021. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 164 kappaletta. Tarkastusten määrä kasvoi vuodesta 2020 viidenneksen, mutta jäi edelleen selvästi vuotta 2019 pienemmäksi. Vuodelle 2021 asetetut määrälliset tarkastustavoitteet saavutettiin kuitenkin melko hyvin useimmilla valvonta-alueilla.