Kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen

Poika ja mies makaamassa nurmikolla iloisina.
© Johnér/Lina Arvidsson

Tammikuussa 2020 käynnistimme strategiatyön, jonka tavoitteena oli päivittää virastomme suunta, valita toiminnan painopisteet tuleville vuosille ja niiden myötä varmistaa kykymme toimia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuvan strategian tavoitteena oli myös kasvattaa ymmärrystä Fimean toiminnasta ja roolista viranomaiskentässä.

Heti työn alettua maailmalaajuinen koronapandemia haastoi meidät nopeaan toimintaan ja uudistumiseen monella odottamattomalla rintamalla. Resurssit kohdistettiin kriisin hoitoon sekä tilannekuvan luomiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön muiden viranomaisten ja lääkealan toimijoiden kanssa. Strategiatyö hidastui, mutta syksyn aikana työ saatiin viimeisteltyä.

Asiantuntijuus on toimintamme perusta

Strategian päivityksen pohjaksi kuunneltiin ja kyseltiin laajasti sekä henkilöstön että sidosryhmien mielipiteitä siitä, millainen Fimean tulisi olla vuonna 2025. Henkilöstön kommenteista nousi vahvasti esiin asiantuntijuuden monimuotoisuuden vahvistaminen ja luotettava tiedontuotanto Fimean selkärankana. Sidosryhmien palautteessa korostuivat toiminnan joustavuus, reagointinopeus ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Useat muutosvoimat, kuten digitalisaatio, globaali kilpailu, saatavuusongelmat, tietotulva ja disinformaatio haastavat perinteistä rooliamme ja toimintatapaamme. Uusi strategiamme keskittyykin kehittämiseen, ja tavoitteena on sisällyttää Fimean toimintaan lupa- ja valvontaviranomaisena sidosryhmiemme vahvasti esille nostama asiakaspalvelunäkökulma. Strategian kivijaloiksi valittiin palveleva asiantuntijuus, sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri sekä kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus.

”Fimean perustehtävä ei muutu, vaan strategiset valinnat painottuvat siten, että Fimea kykenee täyttämään tehtävänsä sekä yhteiskunnan ja sidosryhmiensä odotukset parhaalla mahdollisella tavalla 2020-luvun toimintaympäristössä”, painottaa ylijohtaja Eija Pelkonen. ”Visiomme on tarjota kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen. Haluamme arvojemme mukaisesti olla vaikuttava edelläkävijä sekä luotettava ja palveleva yhteistyön tekijä.”

Toimeenpano vaatii vuorovaikutusta

Vuoden 2021 alusta alkaa tärkein työ eli toteutus, jonka myötä strategia tarkentuu ja konkretisoituu. Kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulutus näkyvät jatkossa osana vuosittaisia toimintasuunnitelmiamme. Strategiaa tarkastellaan pari kertaa vuodessa ja sitä päivitetään rullaavasti.

Strategiset tavoitteemme:

Palveleva asiantuntijuus

  • Tunnistamme palvelumme ja vahvistamme prosessit.
  • Uudistamme palvelukanavat.
  • Vahvistamme palvelevan asiantuntijuuden kulttuuria ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri

  • Optimoimme tapamme toimia tulevaisuutta varten.
  • Määrittelemme johtajuuden periaatteet.
  • Määrittelemme henkilöstön kehittymisen tavoitteet.

Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

  • Määrittelemme kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteet, toimintatavat ja prioriteetit.
  • Olemme suomalaisten ensisijainen lääketiedon lähde.

Strategiaesitys

Strategia (fimea.fi)