Lääkevalmisteiden arviointi

Tutkijoita laboratoriossa.
© GettyImages/sanjeri

Fimeaan saapuneita myyntilupiin liittyviä lupa- ja muutoshakemuksia sekä ilmoituksia käsiteltiin kutakuinkin viime vuosia vastaava määrä. Fimean vastuulla olevien arviointitehtävien (keskitetyn menettelyn raportointi- ja rinnakkaisraportointi tehtävät sekä viitejäsenvaltiotehtävät) osuus oli kuitenkin suurempi kuin edeltävänä vuonna, ja voimassa olevien myyntilupien määrä Suomessa kasvoi edelleen sekä eläin- että ihmislääkkeiden osalta. Uusista myyntiluvista keskitetyn menettelyn kautta lupansa saaneiden valmisteiden osuus on ollut pitkään hitaassa kasvussa - tällä hetkellä Suomen myyntiluvista reilu kolmannes on keskitetyn menettelyn kautta lupansa saaneita.