Tarkastukset valvonta-alueittain vuosina 2016–2020

Covid-19-pandemia vaikutti Fimean tarkastustoimintaan, sillä tarkastuskohteissa paikan päällä tehtävät tarkastukset jouduttiin käytännössä keskeyttämään maaliskuussa 2020. Vuoden 2020 aikana tehtiin yhteensä 134 tarkastusta, joista 55 prosenttia tehtiin etätarkastuksina, niin sanottuina hybriditarkastuksina tai kirjallisina tarkastuksina. Pandemiatilanteesta johtuen tarkastusten kokonaismäärä jäi noin 40 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimean tarkastukset valvonta-alueittain vuosina 2016–2020.

Tarkastukset valvonta-alueittain vuosina 2016–2020
Tarkastukset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Lääketehtaat GMP 20 29 46 29 21
Prekliiniset / ei-kliiniset tutkimukset GLP 9 7 7 4 2
Kliiniset lääketutkimukset GCP 6 5 12 13 7
Lääketurvatoiminta GVP 4 1 3 5 2
Veripalvelutoiminta 3 8 4 5 6
Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset 15 21 22 22 14
Apteekit ja sivuapteekit 44 56 57 75 24
Lääketukkukaupat 31 15 28 30 25
Kudoslaitokset 29 25 25 24 23
Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminta 5 2 6 6 1
ATMP kansallinen valmistuslupa 2 1 2 1 0
Velvoitevarastoinnin erillistarkastus 0 0 0 0 0
Huumausainelain nojalla tehdyt erillistarkastukset 0 2 4 3 1
Biopankit - - - - 3
GMO -tarkastukset - - - - 5
Yhteensä 168 172 216 217 134
joista etätarkastuksia - - - - 43
hybriditarkastuksia - - - - 15
kirjallisia/asiakirjatarkastuksia - - - - 16
Yhteensä - - - - 74