Keskustelun ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen tärkeitä oppeja Potilasneuvottelukunnan kaudelle 2022‒2023

Toimistotyöntekijöitä kokouksessa.
© GettyImages/gradyreese

Koronapandemia vaikutti Fimean potilasneuvottelukunnan ensimmäiseen toimikauteen 2020‒2021 monella tavalla. Tapaamisten teemat käsittelivät usein Fimean tehtäviä pandemian hoidon näkökulmasta. Teemoiksi nousivat esimerkiksi rokotekehitys ja erilaiset suojaimet. Alun perin suunnitelluista lähitapaamisista vain yksi tapaaminen neljästä pystyttiin toteuttamaan hybridimallilla. Luotettavan tiedon jakaminen koettiin tärkeäksi, vaikka etätapaamiset haastoivat yhteisen keskustelun ja vuorovaikutuksen syntymisen.

Vuoropuhelu lisää tietoa ja ymmärrystä osapuolten kesken

Toimikauden 2020‒2021 viimeisessä tapaamisessa Fimean asiantuntijoiden esitysten lisäksi kuultiin myös potilasorganisaation edustajan esitys. Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho, IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä, esitteli alustavia tutkimustuloksia Yliopiston Apteekin ja Helsingin yliopiston toteuttamasta tutkimuksesta ”Potilaiden näkemykset biologisista lääkkeistä ja niiden ei-lääketieteellisestä vaihdosta”. Sähköinen kyselytutkimus oli toteutettu Yliopiston Apteekin kanta-asiakkaille sähköisellä tutkimusuutiskirjeellä tammikuussa 2021.

Esityksen jälkeen varattiin aikaa yhteiselle keskustelulle, jossa myös muiden potilasorganisaatioiden edustajilla oli mahdollisuus tuoda esiin edustamansa organisaation jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä samasta aiheesta.

”Keskustelu oli vilkasta. Minulle jäi tunne, että potilasorganisaatioiden edustajien terveisiä potilaiden ja lääkkeiden käyttäjien arjesta halutaan kuulla.”, toteaa Olga Haapa-aho.

Yhteinen keskustelu antoi Fimean asiantuntijoille tärkeää taustatietoa, jota he voivat viedä eteenpäin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmiin. Suomessa keskustellaan STM:n johdolla erilaisista vaihtoehdoista, joilla avoterveydenhuollossa käytettävien patentin menettäneiden biologisten lääkkeiden kustannuksista saataisiin säästöjä.

Tapaamiset mahdollistavat kysymysten esittämisen

Sekä Fimean että potilasorganisaatioiden yhtenä työn tavoitteena on toimia luotettavina tiedon lähteitä potilaille ja lääkkeiden käyttäjille. Toisaalta töiden sisällöt ja lähtökohdat eroavat toisistaan.

”Siinä missä Fimea sukeltaa syvälle yksityiskohtiin, potilasorganisaatiot käyvät enemmän yhteiskunnallista keskustelua potilaan arjen ja tarpeiden näkökulmasta.”, tiivistää SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Päivi Opari.

Fimean tapaamisista saamassa palautteessa nousee esiin, että haasteena on löytää tiedon jakamisessa sopiva yhteinen taso; ei mennä liian tarkkoihin yksityiskohtiin, mutta tarjotaan riittävästi tietoa. Palautteessa nousee esiin tapaamisten tarjoama mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta. Täsmällistä ja luotettavaa tietoa on ollut runsaasti saatavissa. Lisäksi Fimean potilasorganisaatioille tarjoamat valmiit artikkelit käsitellyistä aiheista helpottavat organisaatioiden tiedottamista ja viestintää tapaamisten annista omalle jäsenistölle.

Potilasneuvottelukunnan toimikauden 2022‒2023 ensimmäinen tapaaminen maaliskuussa

Potilasneuvottelukunnan kaudelle 2022‒2023 valittiin mukaan kaikki 17 toimintaan hakenutta vammais- ja potilasorganisaatiota. Potilas- ja vammaisorganisaatiot ovat erikokoisia ja mukana on sekä harvinaissairauksia että kansantauteja edustavia organisaatioita.

Potilasneuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022. Tapaamisia on kaksi kertaa vuodessa. Fimean verkkosivuille päivitetään tapaamisten ohjelmat ja materiaalit, jotka ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Tutustu Fimean potilasneuvottelukunnan kauden 2020‒2021 materiaaleihin ja uuden kauden 2022‒2023 jäseniin Fimean verkkosivuilla.