Lääkevalmisteiden arviointi 2021

Tutkijat työskentelevät tutkimuslaboratoriossa.
© GettyImages/sanjeri

Suomessa voimassa olevien ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupien määrä kasvoi edelleen. Kasvua on sekä kansallisten menettelyiden että keskitetyn menettelyn kautta tulleissa myyntiluvissa.

Fimean toiminta EU:n kansallisten virastojen yhteistyönä tehtävissä myyntilupa-arvioinneissa vastuullisena arvioijamaana on kasvanut. Myös arviointien määrä Euroopan lääkeviraston koordinoimien keskitettyjen myyntilupien vastuullisena on noussut. Fimeaan saapuneita myyntilupiin liittyviä lupa- ja muutoshakemuksia sekä ilmoituksia käsiteltiin kutakuinkin viime vuosia vastaava määrä.

Vuonna 2021 ihmisille tarkoitetuille lääkevalmisteille tehtiin 14 539 ja eläimille tarkoitetuille lääkevalmisteille 915 myönteistä erityislupapäätöstä.