Kansallisesta eurooppalaiseen - eläinten antibioottien kulutusseuranta on ollut vaikuttavaa

© GettyImages/dusanpetkovic

Vuonna 2022 eläinten antibioottien myynti Suomessa oli alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Myös tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien kulutus oli alhaisempi kuin koskaan ennen. Eläinten antibioottien tukkumyynnin seurannan tulokset julkaistaan vuosittain Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteisessä Finres vet -raportissa. Seurantaa on tehty vuodesta 1995 alkaen.

Eläinten antibioottien kulutus Euroopassa vähentynyt 

Vaikka yksin myyntitiedoista ei selviä mille eläinlajille ja mihin käyttötarkoitukseen antibiootteja käytetään, eikä aktiivisen aineen mg määrä huomioi antibioottien tehoa, on myyntidata karkeudestaan huolimatta ollut hyvä perusta eläinten antibioottien kulutustrendien seurantaan. Fimea on osallistunut aktiivisesti eurooppalaiseen eläinten antibioottien kulutusseurantaprojektiin vuodesta 2009. 

Antibioottien kulutuserojen näkyväksi tekemisellä on ollut merkittävä vaikutus eläinten antibioottien kulutuksen vähenemiseen Euroopassa. Kaiken kaikkiaan niistä 25 maasta, joilla ESVAC:ssa pisin seuranta-aika, tuotantoeläinten antibioottien myynti on vuosina 2011–2022 vähentynyt 24:ssä, Suomi mukaan lukien, ja lisääntynyt vain yhdessä. Yhteistuloksissa 25 maan myynti on puolittunut kymmenessä vuodessa ja samalla Eurooppa näyttää mallia koko maailmalle.

Uusi raportointijärjestelmä ESUA vet

Vuoden 2023 jälkeen ESVAC-nimi on jäämässä historiaan, kun antibioottiseurannassa siirrytään eläinlääkeasetuksen aikaan. ESVAC-mukaista kulutusseurantaa kyllä jatketaan, mutta se on vuoden 2023 aikana jo muuttunut osaksi kattavampaa ESUA vet myynti- ja käyttötietojen raportointia. 

Fimea osallistuu edelleen aktiivisesti eläinten antibioottien myyntitietojen raportoinnin kehittämiseen. ESUA vet muutosten vaatimat työt on Fimeassa aloitettu keväällä 2023. Varsinkin lääkerekisteri Sagaan ja sen integraatioon Unionin eläinlääkelääketietokanta UPD:n kanssa on kiinnitetty huomiota. Fimean perusrekisteriin on lisätty myyntiluvallisten eläinlääkkeiden ja määräaikaisten eläinten erityislupavalmisteiden tiedot, jotta käyttötietojen keräyksessä mukana olevilla viranomaisilla ja muilla toimijoilla on ajantasaiset tiedot lääkkeistä. 

Fimeassa meneillään olevan lääkkeiden kulutusrekisteriuudistuksen tavoite on automatisoida ja yksinkertaistaa myös eläinten antibioottien kulutusseurantaa, mutta työ on vielä kesken. Valmistuessaan uudistus tulee olennaisesti helpottamaan eläinten antibioottien myyntitietojen raportointia.

Suomi tuotantoeläinten antibioottikulutuksen mallimaa

Suomi on tuotantoeläinten antibioottien kulutuksen suhteen mallimaa niin Euroopassa kuin globaalisti. Syksyllä 2023 julkaistuista Finres vet ja ESVAC 2022 raporteista selviää, että Suomessa antibioottien kokonaiskulutus on alhainen, lääkevalinnat painottuvat kapeakirjoisiin antibiootteihin ja valtaosa antibiooteista annetaan eläinyksilöille. Eläinten antibioottien kulutusseurannasta raportoiminen on tärkeää, jotta antibioottiresistenssin riskejä voidaan hallita paremmin ja eläinten antibioottien käyttöä ohjata oikein.

Lue lisää:

Sic!-verkkolehden artikkeli 28.12.2023: Eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen seuranta tuottaa tulosta