Fimea on vahvasti mukana koronapandemian hoidossa

Koronarokoteampulleja pöydällä.
© GettyImages/solarseven

Vuosi 2020 oli myös Fimean toiminnassa täysin poikkeuksellinen maailmalaajuisen koronapandemian vuoksi. Vuosi opetti paljon varautumisen ja yhteistyön tärkeydestä. Yksi tärkeimmistä opeista oli jatkuvan ja säännöllisen riskien arvioinnin sekä kriiseihin varautumisen tärkeys. Mitä parempaa riskien ennakointi ja varautuminen ovat, sitä paremmin kriisissä pärjätään. Lääke- ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi jouduimme miettimään myös uudenlaisia, ketterämpiä toimintatapoja, kuten rullaavan myyntilupa-arvioinnin ja etätarkastukset.

Aloitimme Fimeassa varautumistoimet COVID-19-epidemiaan heti alkuvuonna 2020. Kävimme läpi lääkkeiden varastotilannetta, mietimme kriittisiä lääkevalmisteita ja niiden saatavuutta sekä kartoitimme markkinoillamme olevien lääkkeiden valmistusprosesseja. Otimme myös yhteyttä lääkealan toimijoihin kuten valmistajiin, maahantuojiin ja tukku- ja vähittäisjakelijoihin. Kehotimme heitä arvioimaan viruksen leviämisen vaikutuksia lääkevalmisteiden saatavuuteen ja toimitusketjuihin sekä käynnistämään tarvittavia varautumis- ja riskinhallintatoimia muun muassa varastotilanteen suhteen.

Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kävimme läpi COVID-19-hoidossa tarvittavien kriittisten lääkkeiden listaa ja ennakoimme lääkkeiden lisähankintatarpeita. Suomalainen lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmä auttoi tilanteen hoidossa ja vakauttamisessa ja osoittautui tässäkin kriisitilanteessa tärkeäksi turvaksi.

Yhteinen, ajantasainen tilannekuva on olennaista kriisijohtamisessa

Nopeasti muuttuva tilanne edellyttää tiivistä yhteydenpitoa ja tehtävien selkeää vastuutusta. Maaliskuussa sosiaali- ja terveysministeriö perusti hallinnonalan koordinaatioryhmän ja operatiivisen ryhmän COVID-19-epidemian hoitoon. Koko maan kokonaiskuvan seuraaminen ja koordinointi keskitettiin valtioneuvoston kanslian koordinaatioryhmään, tilannekeskukseen ja perustettuun operaatiokeskukseen.

Myös Fimea siirtyi kriisijohtamismalliin ja perustimme normaalitoiminnasta erillisen kriisiryhmän, joka keskittyi koronatilanteen hoitamiseen. Erillisten kriisivastuuhenkilöiden nimeämisellä halusimme varmistaa Fimean muun toiminnan mahdollisimman häiriöttömän jatkumisen.

Lääkehuollon kokonaistilannekuvan ymmärtämiseksi ja ylläpitämiseksi Fimeaan rakennettiin ripeästi uusi tiedonkeruujärjestelmä, jonka avulla pystyimme seuraamaan ajantasaisesti lääkekulutusta ja lääkevarastojen riittävyyttä. Tiedoista työstettiin lääkehuollon tilannekuvaa valtiovallan käyttöön ja tietoja hyödynnettiin muun muassa tehohoidon lääkkeiden kulutuksen ja hankintojen tarpeen arvioinnissa.

Avoin viestintä lisää luottamusta

Poikkeustilanteissa viestinnän tarve on valtava niin kansalaisten, median, alan toimijoiden kuin muun hallinnonkin suuntaan. Heti epidemian alettua kokosimme verkkosivuillemme vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä uutisia taudista, mahdollisista lääkkeistä ja rokotekehityksestä.

Nimesimme vastuuhenkilöt vastaamaan median ja kansalaisten kysymyksiin ja päivystämään viestintää. Pidimme myös Twitter-kyselytunteja, joissa asiantuntijamme vastasivat kysymyksiin muun muassa koronan lääkehoidoista. Kansalaiskyselyitä varten avasimme oman asiointipostin, tehostimme mediaseurantaa ja aktivoimme sosiaalisen median seuraamista ja keskusteluihin osallistumista.

Monipaikkaisesti jo pitkään toimineelle Fimealle etätyöt ja virtuaalikokoukset ovat ehkä tutumpia kuin monelle muulle virastolle, mutta yhteisen tilannekuvan ylläpito ja viestintä myös organisaation sisällä on tärkeää ja viraston häiriöttömän toiminnan kannalta välttämätöntä.

Toimintavuoden ajan koko henkilöstö on kokoontunut viikon tai kahden välein virtuaaliseen infoon, jossa olemme käyneet läpi epidemiatilannetta, Fimean toimia lääkehuollon toimivuuden varmistamiseksi ja tilanteen vaikutuksia omaan toimintaamme. Esimiehille on pidetty säännöllisiä viikkopalavereja, jossa on keskusteltu toiminnan turvaamisesta poikkeustilanteessa ja jaettu vinkkejä etäjohtamisen haasteisiin. Sisäisessä intranetissä on oma koronasivusto ja kysymyksiä-vastauksia-palsta. 

Rokotteita kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä

Syksyllä toimintamme painopiste siirtyi koronarokotteiden myyntilupiin. Fimea osallistui aktiivisesti kommentoivana jäsenvaltiona Euroopan lääkeviraston EMAn johdolla tehtävään rokotteiden arviointiin. Fimean asiantuntijat tutustuivat hakemusmateriaaleihin ja arviointilausuntoihin. Kirjallisten kommenttien sekä komiteoiden ja työryhmien keskustelujen kautta myös Suomen näkemykset on otettu arvioinnissa huomioon.

Covid-rokotteiden myyntilupa-arvio on sisällöltään samanlainen kuin muidenkin lääkkeiden, mutta aikataulu on normaalia huomattavasti nopeampi ja joustavampi. Vuoden 2020 lopussa ensimmäinen koronarokote sai ehdollisen myyntiluvan, ja rokotukset käynnistyivät myös Suomessa. Työ jatkuu vuonna 2021 muiden rokotevalmistajien myyntilupakäsittelyssä sekä rokotteiden turvallisuusseurannassa.

Lue lisää:

Koronakevät opetti paljon varautumisen ja yhteistyön tärkeydestä

Kriisitilanteet mittaavat yhteistyön toimivuuden – Q.E.D!

Koronarokotteiden keskitetty myyntilupaprosessi

Uusien koronarokotteiden myyntiluvat - miten laadun arviointi toimii?

Uusia rokoteteknologioita kehitetään Covid-19-tautiin