Lääkitysturvallisuutta edistävä Turvallinen lääkehoito-opas tutuksi

Lääkäri juttelee potilaan kanssa sairaalassa.
© GettyImages/Caiaimage

Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas julkaistiin STM:n julkaisusarjassa helmikuussa 2021. Fimean koordinoimaan päivitysprojektiin osallistui Fimean asiantuntijoiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja Aluehallintovirastojen edustajia.

Oppaan julkaisun yhteydessä käynnistettiin samalla projektikokoonpanolla niin ikään Fimean koordinoimana Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojekti, joka jatkoi työtä oppaan käytön ja tunnettuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena on ollut edistää lääkitysturvallisuutta Turvallinen lääkehoito -oppaan myötä tekemällä opasta tutuksi siellä, missä lääkehoitoa toteutetaan.

Yhteistyötä ja viestintää vaikuttavasti verkostoissa

Projektia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Vaasassa toimivan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa sekä projektiryhmässä toimineiden organisaatioiden, Valviran, AVIen ja STM:n, kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi yliopistojen ja muiden oppilaitosten, ammattiliittojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Viestinnän rooli oli merkittävä läpi koko projektin, sillä ilman oikeaan aikaan ja oikeille sidosryhmille kohdistettua viestintää toimenpiteet eivät olisi tavoittaneet kohderyhmää niin laajasti.

Oppaan julkaisusta, projektin etenemisestä ja erilaisista aktiviteeteistä viestittiin tehokkaasti yhteistyössä muiden virastojen kanssa heidän omissa viestintäkanavissaan mm. verkkouutisin ja twiitein. Viestintäyhteistyötä tehtiin paljon myös Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Turvallinen lääkehoito -oppaaseen liittyviä yhteydenottoja saatiin implementointiprojektin aikana paljon. Oppaaseen liittyviin tarkentaviin kysymyksiin vastattiin yhdessä Valviran ja AVIn asiantuntijoiden kanssa, ja oppaan käyttäjien tarpeisiin vastaava UKK-palsta laadittiin niiden pohjalta.

Lääkitysturvallisuutta edistettiin luennoin ja viestintämateriaalein

Projektin tuotoksena syntyi Turvallinen lääkehoito -sivusto ja Usein kysytyt kysymykset (UKK) -palsta, videoita, Lääkehoitosuunnitelman jalkauttamisen tarkistuslista -infograafi ja useita artikkeleita Sic! -teemanumeroon ”Turvallinen lääkehoito” 1/2021.

Luentojen, webinaarien ja työpajojen avulla tavoitettiin laaja joukko ammattilaisia hyvin erilaisista toimintaympäristöistä, myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelta. Luentoja ja webinaareja järjestettiin yhteensä 33 ja niihin osallistui noin 3000 henkilöä.

Tunnetko Turvallinen lääkehoito -oppaan? -video 1 (Fimea Youtube)