Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden ja eläinlääkevalmisteiden osuus myyntiluvista 2016–2020

Ihmislääkevalmisteiden osuus myyntiluvista on kasvanut hieman vuosittain.

Lääkevalmisteella on oltava myyntilupa ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille. Voimassa olevien myyntilupien määrä Suomessa kasvoi edelleen sekä eläin- että ihmislääkkeiden osalta. Oheisessa taulukossa on kuvattu Suomessa voimassaolevien ihmis- ja eläinlääkevalmisteiden myyntiluvat vuosina 2016–2020.