Myyntilupasuoritteet vuonna 2020

Myyntilupasuoritteiden määrät Toteutuma 2020
Saapuneet myyntilupasuoritteet 32 692
  • viitejäsenvaltiotehtäviä
2 139
  • keskitetyn menettelyn raportointitehtäviä
785
  • rinnakkaisraportointitehtäviä
1 323
  • uusia viitejäsenvaltio myyntilupahakemuksia
44
  • uusia keskitetyn menettelyn raportointimyyntilupahakemuksia
6
  • uusia rinnakkaisraportointi myyntilupahakemuksia
9

Lääkevalmisteella on oltava myyntilupa ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille. Fimeaan saapuneita myyntilupiin liittyviä lupa- ja muutoshakemuksia sekä ilmoituksia käsiteltiin kutakuinkin viime vuosia vastaava määrä. Fimean vastuulla olevien arviointitehtävien (keskitetyn menettelyn raportointi- ja rinnakkaisraportointi tehtävät sekä viitejäsenvaltiotehtävät) osuus oli kuitenkin suurempi kuin edeltävänä vuonna. Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimeaan saapuneiden myyntilupasuoritteiden määrä vuonna 2020.