Vastuullisuus 2020

Kasvin taimi kasvamassa mullassa, jota kädet pitelevät.
© GettyImages/Peoplemages

Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Kehyksen vastuullisuudesta raportoimiselle muodostavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Fimea on tunnistanut toiminnastaan neljä YK:n Agenda 2030 kestävää kehitystä tukevaa tavoitetta.