Velvoitevarastoinnin alitusluvat kuukausittain vertailu 2019–2020

Eniten velvoitevarastoinnin alituslupia vuonna 2019 oli tammikuussa, toukokuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Eniten velvoitevarastoinnin alituslupia vuonna 2020 oli maaliskuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja joulukuussa.

Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt. Lääkkeiden velvoitevarastointilaissa säädetään niistä tilanteista, joissa varastointivelvollinen voi hakea lupaa varastointivelvoitteen alittamiseen.

Fimea myönsi vuoden 2020 aikana 312 velvoitevarastoinnin alituslupaa, mikä on noin 18 % vuotta 2019 enemmän. Alituslupien kasvua selittää pandemian aiheuttama lääkkeiden äkillinen kysynnän lisääntyminen. Oheisessa taulukossa on kuvattu velvoitevarastoinnin alitusluvat kuukausittain vuosilta 2019–2020