Haittavaikutusilmoitusten ennuste ja toteuma 2010–2020

Haittavaikutusilmoitusten lukumäärä kasvoi huomattavasti vuonna 2018. Tämän jälkeen ilmoitusten lukumäärä on laskenut vuosittain hieman.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa Fimean haittavaikutusrekisteriin epäilemistään lääkkeiden haittavaikutuksista. Nykyään myös ei-vakavat myyntiluvan haltijalle Suomessa ilmoitetut haittavaikutukset tallennetaan Fimean haittavaikutusrekisteriin. Vuoden 2019 ja 2020 ilmoitusten kokonaismäärät ovat arvioita lopullisista määristä. 

Oheisessa taulukossa on esitetty Suomessa tehtyjen, Fimean haittavaikutusrekisteriin tallennettavien ilmoitusten määrät vuosilta 2016-2020. Yhteen tapaukseen voi tulla useampi seurantailmoitus, jonka vuoksi tapausten lukumäärä ja käsiteltävien ilmoitusten lukumäärä esitetään erikseen.