Eläinlääkeasetus antaa tehokkaat työkalut yhteisen terveyden edistämiseen

Nainen koskettaa hevosen kaulaa tallissa.
© GettyImages/FatCamera

Koronaviruspandemia on vakava muistutus ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien tautien, zoonosien, sekä niihin liittyen eläinterveyden ja eläinten lääkitsemisen merkityksestä kansanterveydelle. Yhteinen terveys (One Health) -konseptin tarkoituksena on varmistaa ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyöllä. Fimea on tässä työssä mukana - valvomassa eläinlääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja laatua.

Euroopan Unionin uuden eläinlääkeasetuksen (2019/6) soveltaminen käytäntöön tammikuusta 2022 alkaen antaa uusia työkaluja eläinlääkkeiden sääntelyyn.  Uuden asetuksen soveltamisen valmistelu on työllistänyt henkilökuntaamme kuluneena vuonna, ja työ jatkuu. Asetuksen tavoitteena on muun muassa parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, tukea innovaatioita sekä edistää mikrobilääkeresistenssin vastustustyötä ja siten osaltaan edesauttaa kansanterveyttä.

Suppeiden markkinoiden valmisteilla on kevennettyjä lupaperusteita

Uutta eläinlääkeasetuksessa ovat määritelmät ja vaatimukset biologisille ja uusiin hoitomuotoihin liittyville eläinlääkkeille sekä suppeita markkinoita koskeville valmisteille.

Suppeita markkinoita koskevia eläinlääkkeitä ovat harvinaisten tai pienillä maantieteellisellä alueella esiintyvien tautien hoitoon tai ehkäisyyn tarkoitetut valmisteet. Lisäksi suppeille markkinoille tarkoitettuja valmisteita ovat muille eläinlajeille kuin naudoille, lihalampaille, sioille, kanoille, koirille tai kissoille tarkoitetut valmisteet.

Suppeita markkinoita koskeville valmisteille voidaan myöntää myyntilupa kevennetyin teho- ja turvallisuustiedoin. Näin voidaan toivottavasti tulevaisuudessakin saada käyttöön kansanterveydelle tärkeitä valmisteita kuten esimerkiksi villieläinten rabiesrokotteet, joiden EU-arvioinnissa olemme olleet mukana.

Mikrobilääkkeiden käyttö infektiosairauksien ennaltaehkäisyyn kielletään

Eläinlääkeasetuksessa kielletään mikrobilääkkeiden käyttö infektiosairauksien ennaltaehkäisyyn paitsi määrätyissä poikkeustapauksissa. Kielto saatiin asetukseen Suomen ja neljän muun jäsenmaan aloitteen tuloksena. Se on linjassa hallitun mikrobilääkkeiden käytön periaatteiden kanssa, joita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on noudatettu jo usean vuosikymmenen ajan.

Asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan keräämään tietoja eläimille myytyjen ja käytettyjen mikrobilääkkeiden määrästä. Tietyt kriittisiksi katsottavat mikrobilääkkeet rajataan jatkossa vain ihmisten infektiosairauksien hoitoon. Mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat määräykset varmistavat osaltaan tehokkaiden mikrobilääkkeiden saatavuutta sekä eläimille että ihmisille ja ovat siten merkittäviä yhteiselle terveydelle.

Eläinlääkeasetus palvelee paitsi eläinlääkäreitä ja eläinten omistajia myös kansanterveyttä tehostaessaan uusien innovaatioiden käyttöönottoa, erityisesti zoonosien torjunnassa ja hoidossa. Laadukkaiden tuotantoeläinlääkkeiden saatavuus on myös merkittävä osa elintarviketurvallisuuden ylläpitoa Yhteinen terveys -periaatteen mukaisesti.