Myönteiset ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden erityislupapäätökset 1999–2020

Myönteisten ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden erityslupapäätökset ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain vuodesta 2006 vuoteen 2018, jonka jälkeen ne ovat laskeneet vuosittain.

Jos lääkevalmisteella ei ole myyntilupaa Suomessa, tarvitaan sen kulutukseen luovuttamiseen Fimean myöntämä erityislupa. Erityislupaa voidaan hakea potilas- tai laitoskohtaisena. Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimean myöntävät erityislupapäätökset (ihmisille tarkoitetut lääkevalmisteet) vuosina 1999–2020.