Fimeaa pidetään luotettavana asiantuntijana

Kolme eri tunnetilaa viestivää hymiötä. Sormi osoittaa hymyilevää hymiötä.
© GettyImages/Urupong

Fimea pärjäsi keskiarvoa paremmin sidosryhmillemme tehdyssä hallinnonalan yhteisessä mainekyselyssä. Fimea oli hallinnonalan kärkijoukkoa arvioitaessa asiantuntijuutta, luotettavuutta, vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Erityisen hyvät arviot Fimea sai sidosryhmiltä viestinnän luotettavuudessa sekä tiedon laadussa, selkeydessä ja ymmärrettävyydessä. 

Sidosryhmät antoivat kiitoksia erityisesti Fimean proaktiivisuudesta sekä kehittämishalukkuudesta. Kyselyyn vastanneiden mukaan virasto on onnistunut kehittymään alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Fimean roolin nähdään kasvavan luotettavan tiedon välittäjänä erityisesti nyt kun esimerkiksi rokotteet sekä lääkkeiden saatavuus ovat jatkuvasti puheenaiheena myös julkisuudessa. 

Parannettavaa vastaajat näkivät olevan varsinkin rohkeudessa ja vuorovaikutteisuudessa. Sidosryhmät toivovat, että Fimea toisi asiantuntemustaan yhteiskunnalliseen keskusteluun aiempaa voimakkaammin.

Yhteydenpitoa ja viestintää sidosryhmät toivoivat pääasiassa sähköpostin, verkkosivujen, tiedotteiden ja uutiskirjeiden kautta.

Tutkimuksen teetti STM:n hallinnonalan viestintäryhmä syys-marraskuussa 2021 ja sen toteutti Aula Research. Kyselyyn vastasi yhteensä 1086 henkilöä. Kohdejoukkoon kuului noin 6 000 sidosryhmien edustajaa, vastaajina oli mm. terveydenhuollon ammattilaisia, elinkeinonharjoittajia, tutkijoita, järjestöjä, poliitikkoja, mediaa ja muita viranomaisia.