Henkilöstön koulutuksissa huomio yhteisöllisyyden säilyttämiseen

© GettyImages/Elovich

Fimean henkilöstö siirtyi pandemian aikana suurilta osin etätyöhön. Pandemian jälkeen etätyöskentely jäi laajasti käyttöön, kun Fimeassa otettiin käyttöön monipaikkaisen työn käsite ja henkilöstö sai esihenkilöiden johdolla sopia, mitkä ovat heidän tiimeissään lähityötä vaativia työtehtäviä eli milloin ainakin on syytä työskennellä toimistolla. Kaikki Fimeassa tehtävä työ perustuu edelleen yhteistyöhön ja vaatii ajoittaista läsnätyötä, ja erityistä huomiota halutaan kiinnittää yhteisöllisyyden säilymiseen.
 
Monipaikkaisen työn myötä ergonomian, aivoergonomian ja yhteisten välineiden käyttöön liittyvät toimintatavat ovat entisestään korostuneet, kun osa henkilöstöstä on toimistolla ja osa etänä. Pandemian aikana moni yhdessä sovittu sääntö on saattanut unohtua ja kalenterit täyttyä peräkkäisistä palavereista.

Tästä syystä Fimeassa sovittiin käytänteistä, joilla edistetään myös henkilöstön aivoergonomiaa, yhteistyötä ja hyvinvointia. Esimerkiksi kaikkien Fimean sisäisten palaverien sovittiin alkavan tasatunnein ja loppuvan kymmentä vaille tasan, jotta jokaiselle jää aikaa siirtyä seuraavaan mahdolliseen palaveriin sekä henkisesti että fyysisesti. Ohjeita ja vinkkejä laadittiin myös erityistä keskittymistä vaativien tehtävien tekemiseksi, palaverikäytännöiksi ja viestinnän kehittämiseksi.
 
Esihenkilöille järjestettiin valmennus, jonka tavoitteena oli strategian toimeenpaneminen, yhtenäisen työnantajaroolin vahvistaminen sekä yhteistyön ja resurssien yhteiskäytön lisääminen. Valmennuksessa määriteltiin esihenkilötyön periaatteet. Esihenkilöiden mukaan päivien paras anti oli yhteinen keskustelu kasvokkain pandemia-ajan päätyttyä, jolloin pääsi näkemään myös kokonaan uusia työkavereita. Esihenkilöt pääsivät näin sekä tekemään yhteistyötä pitkästä aikaa kasvokkain että edistämään Fimean strategista tavoitetta lisätä yhteistyötä ja kannustaa henkilöstöä hyödyntämään osaamistaan eri tehtävissä.

Fimean keskustelukulttuuria kehitettiin dialogisella työtyytyväisyyskyselyn purulla. Henkilöstölle pidettiin infotilaisuus siitä, mitä dialogisuus tarkoittaa ja esihenkilöitä valmennettiin vetämään työtyytyväisyyskyselyn tulosten purkutilaisuus kuuntelua, kunnioitusta ja ymmärrystä lisäten.