Saapuneet poikkeuslupahakemukset ja -päätökset

Saapuneet poikkeuslupahakemukset ja -päätökset Saapuneet hakemukset Päätökset
Ihmislääkkeet 198 189
Eläinlääkkeet 33 31
Yhteensä 231 220

Poikkeusluvat tukevat kriittisten lääkkeiden saatavuutta. Fimea voi perustellusta syystä myöntää eräkohtaisen vapautuksen myyntiluvan tai rekisteröinnin ehdoista, jos Suomen lääkehuollolle kriittisen valmisteen saatavuudessa olisi muutoin odotettavissa saatavuuskatkos.

Vuonna 2020 poikkeuslupahakemuksia saapui 231 ja poikkeuslupapäätöksiä tehtiin 220 kappaletta. Poikkeuslupien määrä on lähes kolminkertaistunut parin viime vuoden aikana. Vuoden 2020 poikkeuslupahakemuksista (ihmislääkkeet) lähes 70 % saapui ATC-luokkiin L, N, J ja C.

Fimea alkoi julkaista verkkosivuillaan listaa myönnetyistä poikkeusluvista vuoden 2020 aikana. Lista on tarkoitettu helpottamaan työtä apteekeissa ja sairaala-apteekeissa.

Saapuneet poikkeuslupahakemukset ja -päätökset vuosina 2018–2020

Saapuneiden poikkeuslupahakemusten ja -päätösten määrä on kasvanut vuosittain ihmislääkepuolella.

Saapuneet poikkeuslupahakemukset vuosina 2010–2020

Saapuneiden poikkeuslupahakemusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosina.

Saapuneet poikkeuslupahakemukset ATC-luokittain (ihmislääkkeet)

Eniten poikkeuslupahakemuksia on tullut syöpälääkkeistä ja immuunivasteen muuntajista.

Saapuneet poikkeuslupahakemukset ATC-luokittain (eläinlääkkeet)

Eniten poikkeuslupahakemuksia on tullut immunologisista lääkeaineista.