Rahoitus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2019 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2020 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2021 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Arvio 2021 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Toimintamenomääräraha yhteensä 3 752 7 019 5 373 5,351
* toimintamenomääräraha 3,282 5,104 5,351 5,351
* LTAE mom 30.02.06 470 1,915 22
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 24,039 25,749 27 139 24,658
* julkisoikeudelliset suoritteet 21 715 23,605 25,156 22,578
* liiketaloudelliset suoritteet 13 9 8 0
* erillislakien mukaiset suoritteet 2 176 2 135 1,975 2 080
Muut tuotot 190 416 390 600
Tileistä poistot -55 -13 7,019
Edellisiltä vuosilta siirtynyt 4 841 2 768
Yhteensä 32,632 35,939 39 921 30,609