Fimean rahoituksen rakenne 2021

Rahoitus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2019 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2020 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Toteuma 2021 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Arvio 2021 1000 € Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Toimintamenomääräraha yhteensä 3 752 7 019 5 373 5 351
* toimintamenomääräraha 3 282 5 104 5 351 5 351
* LTAE mom 30.02.06 470 1 915 22
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 24 039 25 749 27 139 24 658
* julkisoikeudelliset suoritteet 21 715 23 605 25 156 22 578
* liiketaloudelliset suoritteet 13 9 8 0
* erillislakien mukaiset suoritteet 2 176 2 135 1 975 2 080
Muut tuotot 190 416 390 600
Tileistä poistot -55 -13 7 019
Edellisiltä vuosilta siirtynyt 4 841 2 768
Yhteensä 32 632 35 939 39 921 30 609