Toimiva lääkejakelu

Apteekin työntekijä ja asiakas apteekissa.
© GettyImages/gorodenkoff

Viraston rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi

Toimiva lääkejakelu on keskeinen osa terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaamista kaiken ikäisille. Fimean tehtävänä on varmistaa apteekkipalveluiden riittävyys, lääkkeiden toimitus- ja jakeluvarmuus sekä hintakilpailun toimivuus kuluttajan aseman turvaamiseksi.

Teot, joilla tavoite saavutetaan

Fimea myöntää toimiluvat lääkejakelun toimijoille, esimerkiksi apteekeille. Apteekkipalveluiden osalta toimijoiden määrä on rajoitettu ja Fimea vastaa apteekkiverkoston kehittymisestä asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi Fimea ohjaa ja tukee lääkealan toimijoita palvelujen kehittämisessä.

Parantamalla tiedon saatavuutta, kattavuutta ja laatua Fimea edistää osaltaan lääkejakelun sujuvuutta ja tehokkuutta. Fimean työn kautta syntyy tietoa, jota voidaan esimerkiksi hyödyntää lääkelogistiikassa ja lääkkeiden toimittamisessa automaation ja robotiikan kehittämisessä. Tällaista tietoa saadaan esimerkiksi lääkevalmisteiden arvioinnin, lääketurvallisuudesta huolehtimisen, erilaisten viranomaiselle tehtävien ilmoitusten ja valmisteiden saatavuuden hallinnan kautta.

Fimea laatii ja ylläpitää keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloa, mikä ohjaa taloudellista lääkkeiden toimittamista apteekista. Virasto tukee asianmukaista lääkkeiden hävittämistä, informoi sopivan pakkauskoon valitsemisesta sekä lääkkeiden ostamisesta vain tarpeeseen. Nämä ovat keinoja vähentää lääkkeiden käytön ympäristöjalanjälkeä.

Fimea varmistaa eri tavoin työllään lääkkeiden toimitusvarmuutta ja ohjaa lääkehuollon varautumista. Fimea esimerkiksi valvoo lääkkeiden velvoitevarastointia, jonka tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus häiriötilanteissa. Fimea myös ennakoi erilaisissa kriiseissä tarvittavien lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuutta Suomessa ja Euroopassa. Lääkehoidon katkeamattomuuden varmistamiseksi Fimea voi myöntää lääkevalmisteiden kulutukseen luovuttamiseksi erityis- tai poikkeuslupia tilanteissa, joissa myyntiluvallista lääkevalmistetta ei ole saatavilla Suomessa. Lisäksi Fimea voi myöntää tai esittää sosiaali- ja terveysministeriölle myönnettäväksi lupia lääkeyrityksille velvoitevarastoinnin alitukseen katkeamattoman lääkevalmisteiden jakelun turvaamiseksi. Fimea voi myös laatia ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriölle määräaikaisesta tarpeesta rajoittaa tai kohdentaa lääkevalmisteen tai -aineen jakelua, myyntiä tai kulutukseen luovutusta tai määrätä lääkevalmisteen tai -aineen asettamisesta etusijalle jakelussa, jos se on kansanterveyden suojelemiseksi välttämätöntä.