Strategiamatka jatkui organisaatiorakenteen muutoksella

Kaksi naista fläppitaulun äärellä.
© GettyImages/PeopleImages 

Fimean strategian toimeenpano jatkui vuonna 2021. Toimintaa suunnattiin ja kehitettiin strategisten tavoitteiden mukaisesti ja strategiaa vietiin käytäntöön ja purettiin alatavoitteiksi mm. henkilöstön työpajojen avulla. Loppuvuonna aloitettiin myös organisaatiorakenteen tarkastelu tavoitteena muuttaa rakennetta tukemaan nykyistä paremmin viraston strategian toimeenpanoa ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Fimean toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa muun muassa EUn lääkestrategian ja terveysunionin, EMAn mandaatin muutosten ja lukuisten uusien alaa koskevien lakien ja asetusten myötä. Muutoksia toimintaamme tuovat myös kansallinen lääkeasioiden uudistustyö ja tiekartta, asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano, pandemiasuunnitelmien päivitys kuin digitalisaatiokin. Haluamme pystyä entistä paremmin ja joustavammin vastaamaan ja reagoimaan näihin toimintaympäristön muutoksiin rakentamalla toimintojen ja osaamisen aktiivista kehittämistä tukevan organisaation.

Uudistuksen tavoitteena on myös tasapainottaa organisaatiorakennetta ja optimoida tehtäväkokonaisuuksia uudelleen, jotta mahdollistamme työnteon, yhteistyön ja toiminnallisten kokonaisuuksien sujuvuuden ja voimme turvata viraston toimintaedellytykset jatkossakin. Tärkeää on myös kehittää osaamista sekä vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin talon sisäisesti kuin sidosryhmienkin kanssa.

Fimean organisaatio. Ylimpänä on ylijohtaja. Sen alapuolella ovat myyntiliuvat, valvonta ja saatavuus sekä turvallisuus ja vaikuttavuus. Näiden alapuolella ovat viestintäpalvelut, jonka alapuolella on tieto- ja kehittämispalvelut. Alimpana on yhteiset palvelut.

Fimean toiminnot jaetaan neljään vastuualueeseen, joiden alle toimintokokonaisuudet ryhmitellään:

  • Myyntiluvat
  • Turvallisuus ja vaikuttavuus
  • Valvonta ja saatavuus
  • Yhteiset palvelut


Näiden lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivat tieto- ja kehittämispalvelut- sekä viestintäyksikkö.

Organisaatiomuutosta suunniteltiin ja valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön ja esimiesten kanssa ja uusi organisaatiorakenne otetaan käyttöön 1.3.2022. Uudistus jatkuu vastuualueiden toimintojen organisoinnilla ja kehittämisellä.

Lue lisää:

Fimean strategia