Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset vuosina 2019 ja 2020

Suomessa saa tuoda markkinoille ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä lääkinnällisiä laitteita. Fimeassa vuonna 2020 käsiteltyjen lääkinnällisten laitteiden suoritteet ovat huomattavasti alemmalla tasolla kuin aiempina vuosina. Tähän on syynä pandemian aiheuttama toiminnan painopisteen siirto covid-19-toimenpiteisiin. Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimeaan saapuneiden lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset vuosina 2019–2020.

Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset 2019-2020
Lääkinnällisten laitteiden luvat ja ilmoitukset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Lääkinnällisen laitteen vientitodistus 392 421
Laiterekisteröinti-ilmoituksia 1280 1194
uusia laiteilmoituksia kotimaisilta laitevalmistajilta 735 378
Ensirekisteröinnit 0 45
Vaaratilanneilmoituksia 4334 4003
ammattimainen käyttäjä 1096 1167
kotimainen valmistaja 90 100
ulkomainen valmistaja 1176 1429
FSCA (M2) 366 257
FSCA (M1) 14 12
NCAR 1436 1038
Ilmoitus kliinisistä laitetutkimuksista 46 43
IVD suorituskyvyn arviointi 5 15
Poikkeuslupia <5 20
Tietopyynnöt 7 12
Paikan päällä -tarkastus <25 0
Etätarkastukset 0 6
Hybriditarkastukset 0 0
Ilmoitettujen laitosten nimeäminen 0 1
Ilmoitettujen laitosten JAT-arviot 0 1