Lääketietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuollon ammattilainen tekemässä töitä tabletilla.
© GettyImages/sefa ozel

Julkaisemme terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa julkaisusarjoissamme, lääketietolehdessämme sekä erillisjulkaisuina.

KAI-julkaisusarja

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarjassa (KAI) julkaisimme seitsemän julkaisua vuonna 2020.

KAI-julkaisusarjan ytimen muodostavat sairaalalääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit (HTA), jotka on tarkoitettu päätöksenteon tueksi. Julkaisimme viime vuonna viisi HTA-arviointia KAI-julkaisusarjassa. Arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna.

Kaksi muuta KAI-julkaisuamme käsittelivät apteekkien tilinpäätöstietoja ja Lääkebarometri 2019 -tutkimuksen tuloksia.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja (KAI)

Lääketietolehti Sic!

Sic!-lääketietolehti tarjoaa luotettavaa tietoa lääkkeistä terveydenhuollon ammattilaisille. Verkkolehden sisällöt ovat avoimia ja niitä voivat lukea myös muut lääketietoa tarvitsevat. Lääketietolehtemme uudistui vuonna 2020. Jätimme painetun lehden historiaan ja keskityimme verkkolehden julkaisemiseen.

Sic!:istä ilmestyi vuonna 2020 kolme teemanumeroa: Ajankohtaista Fimeasta, Lääkkeiden saatavuus ja COVID-19 sekä Antibioottiresistenssi. Teemanumeroiden lisäksi julkaisimme kuukausittain artikkeleita uusista lääkkeistä ja koosteita lääkealan ajankohtaisista aiheista. Yhteensä Sicissä ilmestyi 54 artikkelia vuonna 2020.

Ajankohtaiset aiheet saivat lukijat liikkeelle, ja vuonna Sic!-uutiskirjeen on tilannut jo lähes 5 000 lukijaa, ja Twitter-tiliä seuraa yli 1 000 henkilöä.

Lue lisää Sic!-lehdestä

Sic!-lääketietoa Fimeasta

Twitter: @Siclehti

Uutiskirjeet tarjoavat ajankohtaista tietoa

Fimea julkaisee useita uutiskirjeitä, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa lääkealalta terveydenhuollon eri ammattilaisille. Uutiskirjeiden aiheita ovat muun muassa farmakopea, eläinlääkintä ja potilasneuvottelukunta.

Tilaa uutiskirje

Voit tilata uutiskirjeitä sähköpostiisi Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto 2019 -julkaisun veimme verkkoon joulukuussa 2020. Suomen lääketilastossa seurataan lääkkeiden kulutuksen, myynnin ja korvausten kehitystä. Lääketilasto on Kelan ja Fimean yhteinen julkaisu, joka on saatavissa pdf-versiona verkossa.

Suomen lääketilasto 2019

Muuta

Julkaisimme Lääkebarometri 2019 -tutkimuksen tulokset maaliskuussa 2020. Vastaamme Fimeassa Lääkebarometri-tutkimuksen toteutuksesta ja kyselyn perustulosten raportoinnista. Lääkebarometri-kyselytutkimus tehdään kansalaisille joka toinen vuosi. Kyselyn avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä.

Suuri osa julkaisuistamme löytyy Julkarista. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. Julkari on vapaasti käytettävissä ja monista julkaisuista on saatavilla pdf-versio.

Lääkebarometri 2019

Lääkebarometri-tutkimus

Julkari

Lue lisää

Fimean julkaisut