Saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2015–2020

Saatavuushäiriöilmoitusten määrä on noussut tasaisesti joka vuosi. Saatavuushäiriöilmoituksia oli 430 kpl vuonna 2015, 525 kpl vuonna 2016, 858 kpl vuonna 2017, 1213 kpl vuonna 2018, 1694 kpl vuonna 2019 ja 2093 kpl vuonna 2020.

Oheisessa taulukossa on kuvattu Fimean vastaanottamat saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2015–2020.

Lääkeyrityksen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa. Fimea valvoo markkinoilla olevien lääkkeiden saatavuuden toteutumista. Vuonna 2020 Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yhteensä 2 093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta, mikä on noin 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Saatavuushäiriöilmoitusten lukumäärän kasvu selittyy lähes kokonaan helmi-huhtikuussa havaitusta merkittävästä koronapandemian aiheuttamasta piikistä lääkkeiden saatavuushäiriöissä.