Statistik 2020

Händerna på datorns tangentbord.
© GettyImages/anyaberkat

Statistikavdelningen innehåller de viktigaste beskrivningarna av Fimeas varor, produkter och tjänster, deras kvantiteter och kvantiteternas utveckling.