Talous 2021

Pörssikäyrää.
© GettyImages/Avalon_Studio

Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostavat vuonna 2021 noin 82 % viraston kokonaisrahoituksesta. Jäljellä oleva 18 % on valtion budjetista rahoitettavaa toimintaa, jota ovat lääkevalvonnan yleinen viranomaisohjaus, farmakopea- ja lääkehoitojen arviointi -prosessin toiminta. Fimealle myönnettiin vuoden 2021 talousarviossa 5 373 000 euroa.

Vuonna 2021 Fimean maksullisesta toiminnasta saatavat tulot olivat noin 27,1 miljoonaa euroa ja niihin liittyvien toimintojen kustannukset 25,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 maksullisen toiminnan tuloilla voitiin kattaa toiminnasta aiheutuvia kustannuksia edellisvuoden mukaisesti. Tämä näkyy myös kokonaistuottavuutta kuvaavassa taloudellisuusindeksissä, joka kahden peräkkäisen vuoden muutoksena on 102,3.

Vuonna 2021 Fimean toiminnan rahoituksesta 82 % on saatu lääkealan toimijoilta. Maksullisen toiminnan tuloista noin 91 % koostuu julkisoikeudellisista suoritteista, kuten lääkevalmisteiden myyntilupatuotoista ja lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksuista ja noin 9 % erillislain mukaisista laadunvalvontamaksuista. Maksuperustelain mukaisesti Fimean tulee hinnoitella julkisoikeudelliset suoritteet niin, että ne vastaavat suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vuonna 2021 Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 108 %.