Saavutettavuusseloste

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on kansallisesti täytäntöön pantu ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vuosikertomus.fimea.fi ja Vuosikertomus.fimea.fi/vastuullisuus - verkkosivustoja.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia. Sivustolle tehdään saavutettavuusauditointi syksyn 2023 aikana ja mahdollisesti havaitut puutteet korjataan vuoden 2024 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen:
Tämä seloste on laadittu 1.3.2023.
Seloste perustuu Fimean itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää Fimean kirjaamoon.
Yhteystiedot: [email protected]
PL 55, 00034 FIMEA
Puh. vaihde 029 522 3341

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000