Ansvar 2020

En planta och händer.
© GettyImages/Peoplemages

Finland har förbundit sig till att genomföra Förenta nationernas (FN) handlingsprogram Agenda2030 i både hemlandet och internationellt samarbete. FN:s mål för hållbar utveckling bildar en referensram för rapporteringen om ansvarighet. Fimea har identifierat fyra FN:s Agenda2030 mål för hållbar utveckling för sin verksamhet.