Potilasneuvottelukunnan työ kehittynyt vuosien varrella

© GettyImages/jacoblund

Fimean potilasneuvottelukunta käynnistyi vuonna 2020. Kokemusta neuvottelukunnan toiminnasta on nyt kahden kaksivuotisen kauden; 2020–2021 ja 2022–2023 verran. Vuorovaikutus toimijoiden välillä on kehittynyt toimivammaksi ja tasapuolisemmaksi. Tapaamiset olisivat hyödyllisiä myös Fimean virkamiehiä laajemmalle yleisölle. 

Mukana 17 aktiivista potilas- ja vammaisorganisaatiota

Neuvottelukunnan toiminnassa on kaudella 2022‒2023 ollut mukana 17 varsinaista jäsentä potilaita edustavista organisaatioista sekä vähintään yksi jäsen jokaiselta Fimean vastuualueelta. Tapaamisia järjestettiin kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti tapaamisiin sekä vuorollaan myös niiden suunnitteluun. Tapaamisten teemat valittiin yhteistyössä neuvottelukunnan jäsenten kanssa. Niissä korostui ajankohtaisuus, esimerkiksi vuoden 2023 alussa keskusteltiin inhalaatiovalmisteiden apteekkivaihdon laajenemisesta. 

– Järjestömme on hyödyntänyt tapaamisista tuotettuja materiaaleja, kuten kiertoartikkeleita, sekä jakanut esityksistä tehtyjä tallenteita jäsenistölleen, kertoo Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n edustaja Arja Saarento.

Kauden tavoitteena oli, että käsiteltävästä teemasta saataisiin sekä viranomais- että potilasorganisaation edustajan esitykset. Kiitetty vuoropuhelu syntyi Suomen Luustoliitto ry:n edustaja Tiina Huuskon ja Fimean edustaja Piia Rannanheimon esityksistä, joiden teemana oli: Mitä tietoa pitäisi koota ja hyödyntää lääkehoidon optimaalisen ja yhdenvertaisen toteutuksen tarpeisiin? Kaiken kaikkiaan tapaamisten esitykset on koettu hyviksi ja kattaviksi, joskin valitettavasti moni asiantuntija sortui käyttämään maallikkojäsenille vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä.

Järjestöjen ajankohtaiset kuulumiset parasta antia

Tapaamisten teemat kumpuavat lääkealan ajankohtaisista aiheista ja niitä käsitellään usein virkamiesten työpöytänäkymien kautta. Potilas- tai vammaisorganisaatioiden puheenvuorot sen sijaan tuovat terveisiä heidän työarjestaan ja haasteistaan. Nämä jokaisen organisaation noin kolmen minuutin ajankohtaiset kuulumiset otettiin ohjelmaan kauden 2022–2023 toisessa tapaamisessa. Fimealaisten palautteissa nämä kuulumiset ovat tapaamisten parasta antia. Usein on myös todettu, että näitä nostoja soisi myös monen muun sosiaali- ja terveydenhuollon alan toimijan kuulevan, koska kaikki kuulumiset eivät koske vain Fimean tehtäviä ja toimivaltaa.

Toiveena lisätä tapaamisiin Fimean ja eri viranomaisten yhteistyötä

Kauden 2022–2023 tapaamisten teemoista Fimean, Hilan ja Kelan roolit lääkeasioissa voitti selkeästi äänestyksen mielenkiintoisimmasta teemasta. Tämänkaltaisia muiden viranomaistahojen ja Fimean rooleja ja toimivaltaa esiintuovia teemoja toivottiin jatkossakin. Myös Kelan edustaja Helena Kastarinen viestitti vielä tapaamisen jälkeenkin pitäneensä tilaisuutta miellyttävänä ja merkittävänä sidosryhmäyhteistyönä ja olevansa valmis osallistumaan vastaavaan jatkossakin.

Teemana Fimean, Hilan ja Kelan roolien esittelyä pidettiin myös viranomaisnäkökulmasta niin mielenkiintoisena, että ensimmäistä kertaa neuvottelukunnan tapaamiseen saivat neuvottelukuntaan nimettyjen virkamiesten lisäksi osallistua etäyhteydellä myös muut näiden organisaatioiden työntekijät. Järjestely sai paljon kiitosta ja kevään 2023 tapaamisen jälkeen tätä mahdollisuutta tarjottiin uudestaan syksyn tapaamisessa. Myös potilas- ja vammaisorganisaatioiden edustajat ovat pitäneet lisääntynyttä yleisöä pelkästään hyvänä asiana. 

Fimean uuden kauden 2024–2025 lupaus

Toive lisätä muiden viranomaistahojen ja Fimean välisen vuoropuhelun ja yhteistyön näkyväksi tekemistä neuvottelukunnan tapaamisissa on kuultu ja sitä luvataan edistää kaudella 2024–2025. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on useita lääkealaan kohdistettuja kirjauksia ja toimenpiteitä. Nämä koskettavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita laajasti, joten entisestäänkin tiivistyvä yhteistyö ja vuoropuhelu on kaikkien etu.

Lue lisää:

Fimean potilasneuvottelukunta

Artikkelin ovat kirjoittaneet yhteisyössä Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n edustaja Arja Saarento, Suomen Luustoliitto ry:n edustaja Tiina Huusko ja potilasneuvottelukunnan koordinaattori Päivi Kiviranta Fimeasta.