Kaikille saavutettavaa

Tietokoneen näppäimistö, jonka yhdessä näppäimessä on ikoni vanhuksesta kepin kanssa.
© GettyImages/jurgenfr

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan julkisen sektorin verkkosivujen ja niillä esitettyjen sisältöjen tuli olla saavutettavassa muodossa 23.9.2019. Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Miten saavutettavuusvaatimukset on toteutettu Fimeassa?

Fimealla on tehty kovasti töitä saavutettavuuden eteen. Fimean verkkosivut ja niillä julkaistut materiaalit täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Verkkosivuja ja niillä julkaistuja materiaaleja on päivitetty saavutettavaksi, ja Fimean lääkehaku muutettiin uudistusprojektissa saavutettavaan muotoon. Fimean tiedostopohjat on tehty saavutettaviksi, joten kaikki jatkossa tehtävät tiedostot ovat saavutettavia. Myös henkilöstöä on koulutettu saavutettavien asiakirjojen tekemiseen.

Myös Sic!-verkkolehden sekä Lääkekasvatussivuston sisältöjä on päivitetty saavutettaviksi. Verkkolehden sisällöt täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain: verkkoartikkeleiden kuvioita, taulukoita ja graafeja ei ole tehty html-muotoon, vaan niille on tehty saavutettavat tekstivastineet pdf-muodossa tai niiden sisältö on kuvailtu artikkelin tekstissä. Lääkekasvatussivusto täyttää vaatimukset osittain lukuun ottamatta TroppiOppi-peliä ja joitain kieliversioiden tiedostoja.

Mitä tulevaisuudessa vielä tehdään?

Verkkosivuilla olevia tiedostoja ja lomakkeita päivitetään esimerkiksi projektien ja muiden uudistusten yhteydessä. Erityislupahaun käyttöliittymä tehdään saavutettavaksi osana erityislupaprosessin sähköistystä. Myös Fimean sähköinen asiointipalvelu odottaa uudistusta, jonka yhteydessä se muutetaan saavutettavaksi.

Kaikki verkkosivujen saavutettavuusongelmat ja puutteet on lueteltu sivuiltamme löytyvässä saavutettavuusselosteessa.