Saatavuushäiriöiden syyt

Saatavuushäiriöiden syyt: GMP-vaatimuksista poikkeaminen 21 kpl, Jakeluhäiriö 154 kpl, Kapasiteettiongelmat 624 kpl, Lisääntynyt kysyntä 444 kpl, Lupamenettelyt 39 kpl, Tuotevirhe 47 kpl, Vaikuttavan aineen saatavuusongelmat 129 kpl, Muu tuotantoon liittyvä syy 455 kpl.

Lääkeyrityksen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa. Fimea valvoo markkinoilla olevien saatavuuden toteutumista. Vuonna 2020 Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yhteensä 2 093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta.

Oheisessa kuviossa on kuvattu Fimealle vuonna 2020 ilmoitettujen saatavuushäiriöiden syyt. Tiedot on koottu 13.1.2021 mennessä toimitetuista ilmoituksista ja niiden liitetiedoista, siksi ei vastaa kokonaislukumäärää.