Fimean rahoituksen rakenne 2020

  Toteuma 2018
1000 €
Toteuma 2019
1000 €
Toteuma 2020
1000 €
Arvio 
2020 1000 €
Toimintamenomääräraha yhteensä 4 841 3752 7019 5014
  • toimintamenomääräraha
4811 3282 5104 5104
  • LTAE mom 30.02.06
30 470 1915 -
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 24 147 23 904 25 749 25 072
  • julkisoikeudelliset suoritteet
22 171 21 715 23 605 22 742
  • liiketaloudelliset suoritteet
18 13 9 0
  • erillislakien mukaiset suoritteet
1 958 2 176 2 135 2 080
Muut tuotot 338 190 416 250
Tileistä poistot - -55 -13 -
Edellisiltä vuosilta siirtynyt 3 879 4 841 2 768 0
Yhteensä 33 205 32 632 35 939 30 176