Muutosmatkalla työympäristöön 2025

Etätyöpalaveri.
© GettyImages/pixelfit

Fimean henkilöstö työskenteli myös toimintavuonna edelleen pääasiallisesti etäyhteyksin. Epidemian hetkeksi hellittäessä aloitettiin valmistautuminen työpaikoille paluuseen kysymällä henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä työskentelytavoista.

Etätyöhön siirtyminen lisäsi henkilöstön tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta, kun fyysinen toimipaikka ei yhtä vahvasti vaikuttanut yhteydenpitoon. Selkeäksi eduksi nähtiin myös aiemminkin vahvuutena ollut työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Toisaalta kaivattiin kohtaamisia. Enemmistö henkilöstöstä vastasi työskentelevänsä tulevaisuudessa mieluiten hybridi-mallilla, jossa toimistolla työskenneltäisiin työtehtävien sitä edellyttäessä.  Esimiesten tehtäväksi tuli keskustella ja sopia alaistensa kanssa tiimin tai yksikön toimintaan parhaiten sopivasta mallista ja yhteydenpidon tavoista.

Paikkariippumaton toiminta edellyttää toimivia työkaluja

Työympäristön kehittämisessä panostettiin virtuaalista työskentelyä tukevien kehityshankkeiden sekä ohjelmistojen, kuten Teamsin, käyttöönottoon vaiheittain. Syksyn 2021 aikana Teams otettiin kokouskäyttöön ja sen laajempaa hyödyntämistä organisaation viestinnässä valmistellaan toisessa vaiheessa. Työyhteisöviestinnän keskeistä välinettä, Fintra-intranettiä, kehitettiin uudistamalla visuaalisuutta ja rakennetta sekä päivittämällä sisältöjä.

Sidosryhmäyhteistyössä hyödynnettiin pääasiassa etäkokouksia ja/tai avoimia verkkolähetyksiä ja webinaareja. Osa tilaisuuksista oli kohdennettuja, ennakkoilmoittautumista edellyttäneitä etätilaisuuksia, mutta myös kaikille avoimet verkkolähetykset keskustelupalstoin olivat käytössä. Pandemiatilanteen hetkeksi hellittäessä syksyllä päästiin joitakin tilaisuuksia järjestämään sekä paikan päällä että etäyhteyksin.

Fimean toimitilauudistukset jatkuivat ‒ Turun virastotalosta uudet tilat 1.4.2021

Fimea otti käyttöön uudet tilat Turun virastotalon 8. kerroksessa, josta on kauniit näkymät kaupunkiin. Monitilatoimiston tiloihin sopii työskentelemään aiempaa useampi fimealainen, sillä vuorovaikutusalueella on nyt 12 työpistettä ja hiljaisen työn alueella 3 työpistettä. Valoisissa ja avarissa tiloissa on kolme varattavaa ja kaksi pienempää vetäytymistilaa, kaksi neuvotteluhuonetta ja puhelinkoppi. Tilamuutos sai henkilöstöltä tyytyväistä palautetta!

Fimea muuttaa Kuopiossa vuoden 2023 alussa

Toimitilahanke Kuopion uusista tiloista ns. entisessä Lääninhallituksen kiinteistössä etenee suunnitelmallisesti Senaatin johdolla ja yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa. Henkilöstö on päässyt osallistumaan hankkeeseen työpajoissa ja kommentointimahdollisuuksin. Tavoitteena on yhteinen työympäristö valtion uuden toimitilastrategian mukaisesti. Rakennusvaiheen päättyessä ja tilojen valmistuessa muuttamaan päästäneen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Helsingin Tilkanmäen toimitilojen kehittäminen jatkuu

Helsingin Tilkanmäellä uudistetaan laboratoriotiloja, joiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2023. Uudistaminen vapauttaa Tilkanmäellä toimistotilaa, kun laboratoriotoiminnot sijoittuvat aiemmin kahden kerroksen sijasta yhteen kerrokseen.  Etätyön lisääntyminen ja vapautuvat toimitilat mahdollistavat Tilkanmäen kampusalueen kehittämisen valtion kiinteistöstrategian mukaisesti.