Fimean maine median silmissä parantunut

© GettyImages/fotostorm

Fimean maine toimittajien keskuudessa on erinomaisella tasolla, selvisi alkuvuonna 2023 teetetystä hallinnonalan yhteisestä mediabarometristä. Edelliseen, vuonna 2017 tehtyyn mittaukseen verrattuna myös viestinnän toimivuus on kehittynyt ja Fimea sijoittui nyt hallinnonalan kärkipäähän.

Mediabarometrin tulosten perusteella Fimea edustaa median silmissä toimivaa ja mielikuvaltaan positiivista yhteisöä. Tutkimustuloksissa näkyi Fimean kehitys parempaan suuntaan jokaisella mediaviestinnän osa-alueella. Erityismainintoina voidaan nostaa yhteisövertailussa parhaiten sijoittuneet osa-alueet: Fimean viestinnän asiantuntijuus, ajankohtaisuus ja luotettavuus. Myös Fimean verkkosivut sekä viestintäyksikön ammattitaitoisuus ja laadukkuus olivat vastanneiden mielestä hyvällä tasolla ja sijoittuivat yhteisövertailuissa kärkipaikalle.

Tutkimustulosten perusteella Fimean mediaviestinnässä löytyy myös kehityskohteita. Yhteisön tunnettavuus, vastuuvirkamiesten tavoitettavuus sekä viestinnän aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat osa-alueita, jotka kaipaisivat median mielestä jatkossa enemmän huomiota ja panostusta. Lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä oli muita osa-alueita heikompi ja nousi esiin kehityskohteena myös toimittajien avoimissa kommenteissa. Yhteisövertailussa Fimean tulos oli tälläkin alueella kuitenkin yksi parhaimmista.

Viestinnän toimivuuden lisäksi tutkimuksessa arvioitiin myös mainetta ja sidosryhmätukea. Fimean maine on kehittynyt huimin harppauksin edellisestä, vuoden 2017 mittauksesta. Saimme kaikista mitatuista maineen osa-alueista erinomaiset tai hyvät arvosanat ja sijoituimme hallinnonalan vertailussa kärkipaikalle. Vastaajien mielestä Fimea toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi, tuottaa hintansa arvoisia palveluita ja vaikuttaa hyvältä työnantajalta. Myös toimittajien sidosryhmätuki on vahvistunut: Fimeaan luotetaan, Fimean asiantuntijoilta halutaan kommentteja ja Fimeaa ollaan valmiita suosittelemaan. 

STM:n hallinnonalan tilaaman mediabarometrin tavoitteena oli selvittää toimittajien näkemyksiä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisöistä sekä niiden mediaviestinnästä. T-Median toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin Sosiaali- ja terveysministeriön, Eläketurvakeskuksen, Fimean, Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työsuojeluviranomaisen, Työterveyslaitoksen sekä Valviran mediaviestintää. Tutkimuksessa haastateltiin 181 toimittajaa aikavälillä 12.12.2022 –15.3.2023. Hallinnonalan yhteinen tutkimus on tehty aiemmin viisi kertaa noin kolmen vuoden välein ja tuloksia vertailtiin aiempina vuosina tehtyihin tutkimuksiin.