Myyntilupien lukumäärät 2016–2020

Kansallisten myyntilupien määrä on pysynyt hyvin tasaisena vuosien ajan. Keskitettyjen myyntilupien määrä on kasvanut hieman vuosittain.

Lääkevalmisteella on oltava myyntilupa ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille. Voimassa olevien myyntilupien määrä Suomessa kasvoi edelleen. Uusista myyntiluvista keskitetyn menettelyn kautta lupansa saaneiden valmisteiden osuus on ollut pitkään hitaassa kasvussa - tällä hetkellä Suomen myyntiluvista reilu kolmannes on keskitetyn menettelyn kautta lupansa saaneita. Oheisessa taulukossa on kuvattu Suomessa voimassaolevien myyntilupien määrät vuosina 2016–2020.