Talous 2020

Pörssikursseja.

Vuonna 2020

Suorite Euroa
Maksullisen toiminnan tulot 25,8 M€
Projektirahoitus  0,4 M€
Budjettirahoitus 7,0 M€
Menot 28,0 M€
Henkilöstön HTV 278 htv

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 108 % (sis. julkoik. ja erillislain muk.suoritteet)

Fimean rahoituksesta 85 % on asiakasmaksusta saatuja tuloja ja 15 % rahoituksesta tulee valtion budjetista. Vuonna 2020 Fimean toimintamenot olivat 28 milj.euroa, josta henkilöstökustannusten osuus oli 74 %. Vuosi 2020 oli Fimealle rahoituksellisesti poikkeuksellinen pandemian aiheuttaminen lisätöiden ja tulonmenetysten vuoksi. Tämän vuoksi Fimealle myönnettiin vuoden 2020 lisätalousarviossa 1,9 milj.euroa.

Maksullisesta toiminnasta julkisoikeudellisten suoritteiden osuus on 91 %, joka koostuu pääosin lääkevalmisteiden myyntilupatoiminnasta saaduista tuloista 21,5 milj.euroa. Loput noin 2,1 milj.euroa on lupa- ja tarkastusmaksuja apteekeille, lääketehtaille ja -tukuille. Julkisoikeudelliset suoritteet tulee tuottaa kustannusvastaavasti niin, että niiden hoitamisesta saadut tulot vastaavat niiden hoitamisesta aiheutuneita kustannuksia. Vuonna 2020 Fimean kustannusvastaavuus oli em. suoritteissa 105 % eli tulot olivat noin 1,2 milj.euroa kuluja suuremmat.

Fimean rahoituksesta suuri osa tulee ulkomaisilta lääkeyhtiöiltä niiden hakiessa lääkevalmisteille myyntilupaa. Etenevässä määrin lääkevalmisteiden arviointitoiminta keskittyy Euroopan lääkevirasto EMA:lle, joka jakaa tehtävät eri maiden kansallisille virastoille. EMA:n osoittamat toimeksiannot tuovat Fimealle vuosittain 4-5 milj.euron tulot.  

Erillislain mukaiset suoritetulot ovat ns. laadunvalvontamaksuja apteekeille, lääketehtaille ja -tukuille. Näillä tuloilla rahoitetaan Fimean laboratorion toiminta.

Muut tuotot ovat yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kansainvälisestä ja kansallisesta toiminnasta.