Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2017–2021

Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2017–2021
TOIMILUVAT JA MUUT SUORITTEET Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Lääketehdasluvat 12 14 13 16 8
Lääketehtaiden GMP-todistukset 58 158 92 71 23
GLP-päätökset 1 5 1 2 3
Lääketukkukauppaluvat 31 22 29 39 40
Apteekkiluvat 89 78 81 79 105
Sivuapteekkiluvat 24 27 20 21 22
Apteekin palvelupisteluvat 16 26 36 18 19
Apteekin verkkopalveluilmoitukset 20 12 61 117 75
Muut apteekkitoimintaa koskevat päätökset 27 21 14 5 8
Sairaala-apteekkiluvat 0 0 0 0 0
Lääkekeskusluvat 7 3 6 0 0
Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset 131 156 146 97 84
ATMP kansallinen valmistuslupa 1 0 0 0 0
Veripalvelulaitostoimiluvat 3 1 0 2 1
Kudoslaitosluvat 13 8 5 3 9
Kudosten ja solujen vienti- ja tuontiluvat 1 1 0 1 1
Elinsiirtoluvat 38 56
Tutkimus- ja opetusluvat 23 14
Biopankin rekisteröinti 1
Huumausaineiden valmistus- ja käsittelyluvat sekä muut päätökset 38 35 36 61 64
Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat 1 475 1 498 1 527 1 487 1 379
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja todistukset 57 44 64 63 75
Lääkkeiden, KKP -aineiden tai lähtöaineiden tuontiin liittyvä esteettömyystodistus 61
Schengen -todistus 63
Velvoitevarastointipäätökset 287 297 324 391 313
Yhteensä 2 291 2 406 2 455 2 534 2 424