Verksamhetstillstånd och andra prestationer 2017–2021

Verksamhetstillstånd och andra prestationer 2017–2021
Verksamhetstillstånd och andra prestationer Sort the table ascending by the column 2017 Sort the table ascending by the column 2018 Sort the table ascending by the column 2019 Sort the table ascending by the column 2020 Sort the table ascending by the column 2021 Sort the table ascending by the column
Tillstånd för läkemedelsfabriker 12 14 13 16 8
GMP-intyg för läkemedelsfabriker 58 158 92 71 23
GLP-beslut 1 5 1 2 3
Tillstånd för läkemedelspartiaffärer 31 22 29 39 40
Tillstånd för apotek 89 78 81 79 105
Tillstånd för sidoapotek 24 27 20 21 22
Tillstånd för apoteks servicepunkter 16 26 36 18 19
Anmälningar om apoteks nättjänster 20 12 61 117 75
Övriga beslut om apoteksverksamhet 27 21 14 5 8
Tillstånd för sjukhusapotek 0 0 0 0 0
Tillstånd för läkemedelscentraler 7 3 6 0 0
Beslut enligt 62 § i läkemedelslagen 131 156 146 97 84
ATMP nationellt tillverkningstillstånd 1 0 0 0 0
Verksamhetstillstånd för blodtjänstinrättning 3 1 0 2 1
Tillstånd för vävnadsinrättning 13 8 5 3 9
Export- och importtillstånd för vävnader och celler 1 1 0 1 1
Tillstånd för organtransplantation - - - 38 56
Forsknings- och undervisningstillstånd - - - 23 14
Registrering av biobank - - - - 1
Tillstånd för tillverkning och hantering av droger samt andra beslut 38 35 36 61 64
Export- och importtillstånd för droger 1475 1498 1527 1487 1379
Tillstånd och intyg i anknytning till hantering av ämnen som används vid tillverkning av droger 57 44 64 63 75
Intyg på befrielse från tillstånd för import av läkemedel, för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen eller prekursorer - - - - 61
Schengenintyg - - - - 63
Beslut om obligatorisk lagring 287 297 324 391 313
Sammanlagt 2291 2406 2455 2473 2424