Kontroller per kontrollområde 2017–2021

Kontroller per kontrollområde 2017–2021
Kontroller Sort the table ascending by the column 2017 Sort the table ascending by the column 2018 Sort the table ascending by the column 2019 Sort the table ascending by the column 2020 Sort the table ascending by the column 2021 Sort the table ascending by the column
Läkemedelsfabriker GMP 29 46 29 21 30
Prekliniska/icke-kliniska prövningar GLP 7 7 4 2 7
Kliniska läkemedelsprövningar GCP 5 12 13 7 2
Farmakovigilans GVP 1 3 5 2 4
Blodtjänstverksamhet 8 4 5 6 4
Sjukhusapotek och läkemedelscentraler 21 22 22 14 18
Apotek och sidoapotek 56 57 75 24 28
Läkemedelspartiaffärer 15 28 30 25 25
Vävnadsinrättningar 25 25 24 23 25
Organdonations- och transplantationsverksamhet 2 6 6 1 0
ATMP nationellt tillverkningstillstånd 1 2 1 0 2
Särskild kontroll av obligatorisk lagring 0 0 0 0 0
Särskilda kontroller utförda med stöd av narkotikalagen 2 4 3 1 0
Biobanker - - - 3 8
GMO-kontroller - - - 5 10
Databasen för läkemedelspreparats säkerhetsdetaljer och den som hanterar databasen - - - - 1
Sammanlagt 172 216 217 134 164
varav distanskontroller - - - 43 74
hybridkontroller - - - 15 18
skriftliga/dokumentkontroller - - - 16 4
on-site -kontroller - - - - 68
Sammanlagt - - - 74 164