Tillgängligt för alla

Tietokoneen näppäimistö, jonka yhdessä näppäimessä on ikoni vanhuksesta kepin kanssa.
© GettyImages/jurgenfr

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv skulle webbplatserna av den offentliga sektorn och innehållen i dem vara i tillgänglig form 23.9.2019. Fimea strävar efter att garantera att alla dess webbplatser är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Hur har tillgänglighetskraven uppfyllts vid Fimea?

Fimea har arbetat hårt för att garantera tillgängligheten. Fimeas webbplats och de material som lagts ut på den uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Webbplatsen och materialen som publicerats på den har uppdaterats så att de är tillgängliga, och Fimeas läkemedelssöktjänst ändrades i reformprojektet till en tillgänglig form. Fimeas filunderlag har gjorts tillgängliga så att alla filer som utarbetas i fortsättningen är tillgängliga. Också personalen har utbildats i utarbetandet av tillgängliga dokument. 

Också innehållen i webbtidningen Sic! och på webbplatsen för läkemedelsfostran har uppdaterats. Webbtidningens innehåll uppfyller tillgänglighetskraven delvis: webbartiklarnas figurer, tabeller och grafer har inte gjorts i HTML-format. I stället har det utarbetats tillgängliga textversioner av dem i PDF-format eller deras innehåll beskrivits i artikelns text. Webbplatsen för läkemedelsfostran uppfyller kraven delvis, bortsett från TroppiOppi-spelet och vissa språkversioners filer.

Vad gör man ännu i framtiden?

Filer och blanketter på webbplatsen uppdateras till exempel i samband med projekt eller andra reformer. Användargränssnittet för ansökan om specialtillstånd görs tillgängligt som en del av specialtillståndsprocessens elektronisering. Också Fimeas elektroniska tjänst väntar på reform, genom vilken den görs tillgänglig.

Alla webbplatsens tillgänglighetsproblem och brister är listade i tillgänglighetsbeskrivningen som finns på vår webbplats.